30/03/11

Contoh Soal Medan Listrik (5)

Soal dan jawaban Medan Listrik, Contoh Soal Medan Listrik

Dua buah muatan titik q1 = +1,5 μC, dan q2 = +2,3 μC berada pada jarak r =13 cm. Tentukanlah letak titik yang medan listriknya nol.

Penyelesaian :
Misalkan titik P terletak pada jarak x dari q1 (lihat gambar).
Gambar 4.1.13

Medan listrik di titik P oleh q1 dan qmasing-masing adalah E1 dan E2. Karena medan di P adalah nol, maka  E1 = E2. Dengan memasukkan persamaan , maka diperoleh :
=
x  =  (r – x)
x =
Dengan memasukkan kuantitas yang diketahui, diperoleh x = 5,8 cm.

Contoh Soal Medan Listrik

Dua bola kecil masing-masing bermassa 1kg digantungkan pada dua utas tali yang diletakkan berdampingan. Bola ini kemudian dimuati dengan jumlah muatan yang sama besar dan sama tandanya. Setelah keadaan seimbang kedua muatan masing-masing membentuk sudut 30o dengan sumbu vertikal. Hitung besar muatan masing-masing membentuk bola tersebut! Panjang tali 1 m, g=9,8 m/s2.

Penyelesaian:
Karena muatan kedua bola sejenis, maka kedua bola akan saling tolak, sehingga jarak kedua bola makin lama makin jauh. Namun, gaya grafitasi bumi akan menarik bola ke arah bawah sehingga bola tidak akan terus naik. Setelah keadaan seimbang berlaku tan q = Fg/Flistrik.
Gambar 4.1.14
Diketahui:
m1=m2 = 1 kg
q1 = q2 = q
l = 1 m
θ = 30o
R = 2l sin θ =(2)(1) sin 30o = 1m
Ditanya: q=......?
Jawab:
tan θ =


q= 2,5 × 10-5 C.


Sekian dari saya tentang Contoh soal medan listrik


EmoticonEmoticon