23/04/11

Sifat Fisika Dan Kimia Unsur Alkali Tanah


Kimia Kelas 3 > Unsur-Unsur Alkali Tanah

1. Reaksi dengan
  a. Udara
Menghasilkan MO dan M3N2 bila dipanaskan
Dalam keadaan dingin dapat menghasilkan MO dan M3N2 dipermukaan
  b. Air
Tidak bereaksi
Bereaksi dengan uap air membentuk MO dan H2
Bereaksi dalam keadaan dingin membentuk M(OH)2 dan H2. Makin ke kanan makin reaktif
  c. Hidrogen
Tidak bereaksi
M + H2  ®  MH2 (Hidrida)
  d. Klor
M + X2 ®  (dipanaskan) MX2 (garam
  e. Asam
M + 2H+ ®   M2+ + H2 (g)
2. Sifat oksida
Amfoter
basa
3. Kestabilan peroksida
Peroksidanya tidak dikenal
Makin stabil sesuai dengan arah panah
4. Kestabilan karbonat
Mengurai pada pemanasan agak tinggi
(suhu pemanasan antara 550o - 1400oC)

Catatan :

M = unsur-unsur alkali tanah
Ra bersifat radioaktif, Be bersifat amfoterEmoticonEmoticon